Choustník
Choustník

Školský a kulturní výbor

Školský a kulturní výbor obce Choustník

Složení:

            předseda - Mgr. Petr Dvořák (zastupitel obce)

           

členové - Mgr. Radim Jindra (místostarosta obce)

                Veronika Jakeš (zastupitel obce)

                Karel Zvěřina (ředitel ZŠ a MŠ Choustník)

    Bc. Eva Pekařová (učitelka MŠ Choustník)

                            

 • zabezpečuje kulturní akce pro širokou veřejnost, občany obce, a také nastupující generaci - tedy naše děti
 • vydává obecní časopis
 • vede obecní kroniku
 • sleduje demografický vývoj Choustníku a v závislosti na tomto vývoji navrhuje úpravy předškolních a školských zařízení
 • vyjadřuje se ke kompozici tříd školy a k jejich zaměření
 • projednává návrhy školy předkládané obci
 • vyřizuje návrhy a připomínky k činnosti školy ze strany občanů Choustníku a rodičů žáků školy
 • sleduje a hodnotí výchovně vzdělávací činnost školy
 • hodnotí činnost ředitele školy a školské rady
 • vyjadřuje se k návrhu rozpočtu v části týkající se školy, v rámci rozpočtem vyhrazených prostředků rozhoduje o jejich využití
 • za zřizovatele (obec) by měl být v každé školské radě alespoň jeden člen školského výboru

 

Školský a kulturní výbor

při zastupitelstvu Obce Choustník se stará o finanční i organizační stránku většiny kulturních akcí v obci. Některé akce se staly již tradičními a oblíbenými mezi Vámi občany. Budeme se nadále snažit, aby těchto aktivit přibývalo. Těší nás zájem Vás občanů o náš program, protože si mnohdy vyžaduje značné úsilí při jeho organizaci a je dělán pro Vás.

Na tomto místě je třeba podotknout, že tento výbor je neziskovým orgánem obce a výtěžek ze ziskových akcí pomáhá pokrýt akce, ze kterých žádný zisk neplyne - především dětské dny, a naopak se snažíme naše děti odměnit hodnotnými cenami a odměnami. Věříme, že Vy občané nám budete nadále příznivě nakloněni a oceníte naši práci účastí na našich akcích.

Je nutné také poděkovat našim sponzorům, podnikatelům v obci, kteří se k nám neobrací zády, ale naopak často podpoří naši činnost, za což jim patří velký dík.

 

 

Plán akcí pro rok 2015

 1. Organizační a finanční podpora plesu SDH Choustník (7. února)

 2. Spolupráce na masopustním průvodu s SDH Choustník (14. února)

 3. Dětský karneval (28. února)

 4. Den matek (květen)

 5. Dětský den – pohádkový les, opékání buřtů, lampiónový průvod a ohňostroj (29. května)

 6. Zpěvy v podhradí - Sousedské posezení s dechovkou a vepřovými hody (13. června)

 7. Středověké slavnosti na hradě (25. července)

 8. Rozloučení s prázdninami – např. Rodinný fotbálek (srpen)

 9. Drakiáda (září – říjen)

 10. Barbory a čerti (prosinec)

 11. Předvánoční vystoupení pěveckého sboru Novita ze Soběslavi (prosinec)

 12. Adventní neděle (prosinec)

 13. rozsvícení vánočního stromku, slavnostní zahájení výstavy betlémů a vánočních ozdob

 14. šikovné ruce – tvořivá dílna (zdobení perníčků)

 15. šikovné ruce – tvořivá dílna (háčkování, paličkování a pedik)

 16. voňavé Vánoce (ukázka cukroví, vánoček, tvorba svíček)

 

Svazky a Projekty