Choustník
Choustník

Organizační struktura

Organizační struktura úřadu

Činnost úřadu  obce je zajišťována prostřednictvím agendy starosty obce Janem Kubartem  -  kterému jsou podřízeni:
 

 • Eva Mastilová
 • Miloslava Strouhalová


 

Zastupitelstvo

Obec má zastupitelstvo zvolené v řádných volbách v září roku 2022:
seznam zastupitelů:

 • Jan Kubart - starosta
 • Mgr. Radim Jindra - místostarosta
 • Marcela Svobodová - předseda kontrolního výboru
 • Eva Punčochářová - předseda sociálního výboru
 • Jindřich Komárek - předseda finančního výboru
 • Mgr. Petr Dvořák - předseda školského a kulturního výboru
 • Bohumil Daniel - zastupitel
 • Karel Průša - zastupitel
 • Jiří Šonka - zastupitel


 

Složení výborů a komisí

Ostatní komise nezbytné pro fungování obce - zřízených dle zákona č. 128/2000 sb. o obcích:

- kontrolní výbor - předseda: Marcela Svobodová., členové: 
- finančí výbor - předseda: Komárek J., členové: 
- školský a kulturní výbor - předseda: Dvořák P., členové:
- sociální výbor - předseda: Punčochářová Eva, členové: 

 

Svazky a Projekty