Choustník
Choustník

OZV č.4/2009 Požární řád Obce Choustník

OBEC CHOUSTNÍK
Obecně závazná vyhláška č. 4/2009,
kterou se vydává Požární řád obce
Zastupitelstvo obce Choustník se na svém zasedání dne 11.11.2009 usneslo vydat na základě § 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Požární řád obce Choustník upravuje organizaci a zásady zabezpečení požární ochrany v obci dle § 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění nařízení vlády č. 498/2002 Sb.
Čl. 2
Vymezení činnosti osob, pověřených zabezpečováním požární ochrany v obci
(1)          Za zabezpečení požární ochrany v rozsahu působnosti obce odpovídá obec Choustník, která plní v samostatné a přenesené působnosti povinnosti, vyplývající z předpisů o požární ochraně.
(2)          Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelnými pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zajištěna:
a)         jednotkou sboru dobrovolných hasičů (dále jen JSDH) obce kategorie V. podle čl. 6 této vyhlášky
b)         jednotkou Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje (dále jen HZS), územní odbor Tábor, kategorie JPO I., se sídlem v Táboře.
c)         jednotkou HZS, se sídlem v Soběslavi.
Čl. 3
Podmínky požární bezpečnosti při činnostech, v objektech nebo v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru se zřetelem na místní podmínky
(1)         Při pořádání akcí, kterých se zúčastní větší počet osob, je nutno dodržovat nařízení Jihočeského kraje č. 3/2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastňuje větší počet osob.
(2)         Obdobně platí nařízení Jihočeského kraje č. 3/2005, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.


 

Čl. 4
Způsob nepřetržitého zabezpečení požární ochrany
(1)               Přijetí ohlášení o požáru, živelní pohromy či jiné mimořádné události zajišťuje HZS Jihočeského kraje - celostátní tísňová linka - tel.číslo 150 nebo IZS - tel.číslo 112.
(2)               Ochrana životů, zdraví a majetku občanů před požáry, živelními pohromami a jinými mimořádnými událostmi v katastru obce je zabezpečena jednotkami uvedenými v čl. 2 odst. 2 této vyhlášky.
Čl.5
Přehled zdrojů požární vody
(1)          Obec Choustník zajišťuje potřebné zdroje požární vody. Jako zdroje požární vody jsou pro:
a)         Choustník:         - požární nádrž „Lipno“ – majitel Obec Choustník
                                             - rybník „ Čermáček“
                                             - hydranty po celé obci
b)         Předboř:             - rybník v obci – majitel Obec Choustník
                                             - hydranty po celé obci
c)         Kajetín:              - rybník v obci – majitel Obec Choustník
(2)          Obecní úřad zpracovává a udržuje v aktuálním stavu plánek obce s vyznačením zdrojů vody pro hašení požárů, čerpacích stanovišť pro požární techniku a vhodného směru příjezdu.
(3)          Vlastník nebo uživatel zdrojů vody pro hašení je povinen, v souladu s předpisy o požární ochraně, umožnit použití požární techniky a čerpání vody pro hašení požárů, zejména udržovat trvalou použitelnost čerpacích stanovišť pro požární techniku, trvalou použitelnost zdroje.[1]
Čl. 6
Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce
(1)          JSDH Choustník byla ustanovena na  Zasedání Zastupitelstva obce Choustník dne 17.12.2008 s účinností od 17.12.2008 na základě zákona č. 133/1985 Sb.,o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
(2)          Velitelem JSDH Choustník byl Jmenovacím dekretem zvolen pan Karel Průša, nar.8.3.1979, bytem Choustník čp.132.
Čl. 7
Způsob vyhlášení požáru 
(1)          vyhlášením veřejným rozhlasem (je centrálně napojen na HZS)
(2)          hustou sítí mobilních stanic na občany sloučených obcí
(3)          v pracovní den dle Dohody s  HZS z Tábora
(4)          Vyhlášení požárního poplachu v obci se provádí signálem "POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován tónem sirény. Místní siréna se zapíná z Obecního úřadu.
Čl. 8
Důležité orgány podílející se na protipožární ochraně v obci
Organizace Telefonní číslo
 
Ohlašovna požáru
 
150
 
Hasičský záchranný sbor
 
950 221 111
 
Rychlá zdravotní pomoc
 
155
 
Policie ČR
 
158
 
Policie Chýnov
 
381 297 023
 
Elektrická energie
 
840 111 333
 
Starosta obce Choustník
 
724 167 477
 
Velitel JSDH Choustník
 
607 630 808
 

 

Čl. 9
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška obce Choustník č. 3/2009, kterou se vydává požární řád obce, ze dne 16.9.2009.
Čl. 10
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.
 
 
 
 
 
 
                  Milan Novotný                                                         Jindřich Komárek,
                   místostarosta                                                                   starosta
 
 
 
 
 
 
 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 11.11.2009
 
Sejmuto z úřední desky dne:


 

Příloha č:1
 
JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
CHOUSTNÍK
 
poř.
číslo
jméno a příjmení
bydliště
narození
zařazení
telefon
1.
Průša Karel
Choustník 132
8.3.1979
velitel jednotky
607 630 808
2.
Růžička Petr
Choustník 103
29.12.1957
 
728 897 107
3.
Průša Petr
Choustník 132
23.8.1980
 
723 093 825
4.
Jirek Jiří
Choustník 134
9.6.1980
 
721 136 016            
5.
Punčochář Jan
Choustník 64
14.11.1989
 
607 794 204
6.
Tíkal Petr
Choustník 140
3.3.1983
 
721 760 137
7.
Tíkal Vladimír
Choustník 140
11.5.1961
 
721 776 030
8.
Janů Miroslav
Předboř 46
10.2.1991
 
721 079 056
9.
Pekař Pavel
Předboř 36
21.6.1991
 
 
10.
Jirek Tomáš
Předboř 4
30.8.1989
 
607 732 837
 
Datum sejmutí: 12. 12. 2009

Úřad

KALENDÁŘ AKCÍ

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Přihlášení k odběru zpráv

Dostávejte informace z našeho webu prostřednictvím e-mailů

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.
Volně ke stažení:

Profil zadavatele

Patříme k Toulavě

czechpoint

Svazky a Projekty